Çap

Ayrılmış xətt xidmətləri

Sıra sayı Qosulma surəti(down) Qosulma surəti( up ) Qoşulma haqqı Aylıq abunə haqqı
1 1024 kb/san 1024 kb/san 48 azn 40 azn
2 1536 kb/san 1536 kb/san 48 azn 60 azn
3 2048 kb/san 2048 kb/san 48 azn 80 azn
4 3072 kb/san 3072 kb/san 48 azn 120 azn
5 4096 kb/san 4096 kb/san 48 azn 155 azn
6 6144 kb/san 6144 kb/san 48 azn 235 azn
7 8192 kb/san 8192 kb/san 48 azn 295 azn
8 10240 kb/san 10240 kb/san 48 azn 350 azn

Qiymətlərə ƏDV daxildir.