Speedtest.net saytına keçid

* Bizim tərəfimizdən göstərilən ADSL xidmətinin sürəti sizin telefon xəttinizin keyfiyyətindən və 
ATS ilə aranızda olan məsafədən asılıdır. Beləki abunəçinin telefon xəttinin texniki vəziyyəti saz və 
ADSL texnalogiyalarının şərtlərinə uyğun olmalıdır. Uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə mövcud çatışmamazlıqların 
tamamilə aradan qaldırılması İstifadəçinin üzərinə düşür.