Çap

COLOCATİON Server yerləşdirilməsi

Yerləşdirilən COLOCATION serverları aşağıdakı standartlara uyğun olmalıdır:

1.) Rack-Mount 1U - dan böyük olmamalıdır.
2.) 220v dəyişən və ya 48v sabit cərəyanla qidalanmalıdır.
3.) Avadanlığın soyutma sistemlərı saz olmalıdır.

*Data Plus MMC şirkəti avadanlığın kəsintisiz qida ilə təmin olunmasını ohdəsinə götürür.
**Eləcə də, respublika daxilində 100 Mb/s respublikadan xaric 10 Mb/s sürətli kanallarla təmin etməyə zəmanət verir.

Tariflərlə tanış olmaq üçün daxil olun bu linkə daxil olun